Cloud

Vizyonumuz

Img

Vizyonumuz

VİZYONUMUZ AMAÇLARIMIZ

VİZYONUMUZ
Çocuklarımızın mevcut olan becerilerini bilgi ile donatarak hayat başarısına ulaşmayı hedeflemektedir. Bu yolculukta pusulamız çocuklarımızın güvende ve mutlu hissetmeleridir. Vizyonumuz; Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan; yaratıcı ve yeniliklere açık; sanata, insana ve farklılıklara duyarlı; etik değerlere saygılı; araştıran; bağımsız düşünebilen; bilgiye erişme becerisine sahip; özgüven sahibi dünya vatandaşları yetiştirmektir.
AMAÇLARIMIZ
- Öğrenci merkezli eğitim ve öğretim yapmak,
- Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme becerisi kazanmaları ve kullanmaları için ortam yaratmak,
- Değişen dünyaya uyum sağlamak amacı ile yenilikleri korkmadan kullanabilmeleri için ortam yaratmak,
- Bilgiye erişme becerilerini oluşturmak amacıyla araçları kullanmaları için teşvik etmek,
- Öğrenmekten zevk almalarını sağlamak,
- Sosyal becerilerinin ve estetik algılarının gelişmesi için zengin bir ortam sunmak,
- İçinde yaşadıkları toplumun etik değerleri kadar evrensel değerleri de tanımaları ve onlara saygı göstermeleri için eğitim ortamları oluşturmak,
- Demokrasiyi yaşayarak öğrenmelerini sağlamak,
- İşbirliği ve paylaşımı esas alan eğitim ortamları sunmak,
- Her öğrencinin güçlü yönünü ve ilgilerini keşfetmek,
- Duyularını geliştiren, beden farkındalığına sahip, el-göz koordinasyonlarını geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları oluşturmak,
- Dikkat ve konsantrasyonu önemseyen, düşünme ve problem çözme becerilerini destekleyen ortamlar sunmak,
- Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan bir nesil yetiştirmek,
- Çocuk eğitiminde aile ve okulun birlikte çalışmasını sağlamak.