Cloud

Vizyonumuz

Img

Özel Florya Üç Bilge Anaokulu

Vizyonumuz

VİZYONUMUZ

Çocuklarımızın mevcut olan becerilerini bilgi ile donatarak hayat başarısına ulaşmayı hedeflemektedir. Bu yolculukta pusulamız çocuklarımızın güvende ve mutlu hissetmeleridir. Vizyonumuz; Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan; yaratıcı ve yeniliklere açık; sanata, insana ve farklılıklara duyarlı; etik değerlere saygılı; araştıran; bağımsız düşünebilen; bilgiye erişme becerisine sahip; özgüven sahibi dünya vatandaşları yetiştirmektir.

AMAÇLARIMIZ

- Öğrenci merkezli eğitim ve öğretim yapmak, - Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme becerisi kazanmaları ve kullanmaları için ortam yaratmak, - Değişen dünyaya uyum sağlamak amacı ile yenilikleri korkmadan kullanabilmeleri için ortam yaratmak, - Bilgiye erişme becerilerini oluşturmak amacıyla araçları kullanmaları için teşvik etmek, - Öğrenmekten zevk almalarını sağlamak, - Sosyal becerilerinin ve estetik algılarının gelişmesi için zengin bir ortam sunmak, - İçinde yaşadıkları toplumun etik değerleri kadar evrensel değerleri de tanımaları ve onlara saygı göstermeleri için eğitim ortamları oluşturmak, - Demokrasiyi yaşayarak öğrenmelerini sağlamak, - İşbirliği ve paylaşımı esas alan eğitim ortamları sunmak, - Her öğrencinin güçlü yönünü ve ilgilerini keşfetmek, - Duyularını geliştiren, beden farkındalığına sahip, el-göz koordinasyonlarını geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları oluşturmak, - Dikkat ve konsantrasyonu önemseyen, düşünme ve problem çözme becerilerini destekleyen ortamlar sunmak, - Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan bir nesil yetiştirmek, - Çocuk eğitiminde aile ve okulun birlikte çalışmasını sağlamak.