Cloud

Reggio Emilia

Img

REGGIO EMILIA

REGGIO EMILIA

Reggio Emilia yaklaşımı İtalya’nın kuzey doğusunda bulunan Reggio Emilia’da başlatılmıştır. Bu yaklaşıma göre kalıplaşmış eski ve katı kurallar güncelliğini yitirmiş okulların asıl amacının çocuklara kavramları öğretmek ve toplumsallaşmalarını kolaylaştırmak olduğu vurgulanmıştır. Bu yaklaşım bütün çocukların öğrenmelerinde, sosyal etkileşimlerinde, çevrenin getirdiği her türlü sorunu çözmede gerekli olan ilgi, merak, potansiyel ve hazır bulunuşluğa sahip olduğunu savunmaktadır. Reggio Emilia yaklaşımı, işbirliğine dayalı felsefesi, kullandığı farklı teknikler ve yaratıcılığa verdiği önem ile dikkati çeken bir eğitim felsefesidir. Bu felsefe ile yetişen çocuklar bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini etkin bir şekilde tamamlamaktadırlar.
Reggio Emilia yaklaşımında çocuklara somut yaşantılar sunulur. Böylece yeni keşifler yapmalarına fırsatlar sağlanır. Bu yaklaşımın en önemli özelliği öğretmeni de öğrenen olarak görmesidir. Farklı stratejilerin kullanıldığı proje tarzı çalışmalar tercih edilmektedir. Öğretmenler çocukların temaları araştırmalarına yardımcı olmakta kısa ve uzun süreli projeler üzerinde çalışmaktadır. Bu yaklaşımın bir diğer özelliği de aile katılımına verdiği önemdir. Aileler çeşitli zamanlar da eğitime dahil olarak aktif olarak çalışırlar. Atölye ortamlarında beraberce aktiviteler yapıp projeler içerisinde yer alabilirler.