Cloud

Math Their Way

Img

Özel Florya Üç Bilge Anaokulu

MATH THEIR WAY

Bu program California Üniversitesi, Berkeley’de Eğitimde Buluşlar Merkezinde, Erken Çocukluk Eğitim Direktörü Baratta Lorton tarafından geliştirilmiş bir programdır. Bu programda temel olan oyun ile matematik uygulamasıdır. Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmalarını, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları; öğrenirken eğlenmeleridir. Bu kalıcı ve anlamlı öğrenme günlük yaşamda farkında olmadan kullanılan matematik kavramlarının pekiştirilerek uygulanmasıyla sağlanır.
Bu eğitim programı aracılığıyla çocuklarımız matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışır, temel kavramları anlar, dört işlem becerileri artar ve matematik dersini sever. Keşfetme, örüntü oluşturma, gruplama ve sınıflandırma, sayma, karşılaştırma yapma, grafik oluşturma, sayıları algılama, tahminde bulunma gibi öğretileri aşamalı olarak gerçekleştirirler. Matematik dersinin çocuklarımız tarafından küçük yaşta sevilmesi eğitimin sürekliliği ve devamlılığı açısından büyük öneme sahiptir.