Cloud

Gems

Img

GEMS (Great Explorations in Math and Science)

GEMS (Great Explorations in Math and Science)

GEMS California Üniversitesi bünyesinde yer alan Lawrance Hall of Science adlı bir fen merkezi tarafından oluşturulmuş, sürekli gelişen bir programdır. GEMS etkinlikleri, fen bilgisi eğitiminde “gözlemli keşif” yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktır. Gözlemli keşif yöntemi bireylerin öğrenime doğrudan katılımını vurgular. Daha da önemlisi, GEMS etkinlikleri çocuklarımızın temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır. GEMS etkinlikleri çocuklarımızın kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanımaktadır. Çocuklarımız ön planda oldukları rahat bir ortamda, belirli tek bir sonuca ulaşmalarının gerekmediği araştırmalarda görev almaktadırlar. GEMS programı eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe ilgi duymalarını sağlayarak kendi başlarına
buluş yapmalarına olanak tanır. Çocuklar, ön planda oldukları rahat bir ortamda sorgulamayı ve sonuç çıkarmayı öğrenirler.
GEMS etkinliklerinin amaçları, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü geliştirmek, bağımsız öğrenebilen ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmek, çocukların fen ve matematikte öncü kavramları anlamalarını sağlamak, temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek ve küçük yaşta fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum ve sorgulama alışkanlığının edinilmesini sağlamaktır.